Artsliste


SulalistaSmålom

Storlom

Islom

Gulnebblom

Gråstrupedykker

Horndykker

Havhest

Gulnebblire

Havlire

Grålire

Havsvale

Havsule

Storskarv

Toppskarv

Gråhegre

Sangsvane

Tundragås

Grågås

Kortnebbgås

Hvitkinngås

Ringgås

Gravand

Stokkand

Stjertand

Brunnakke

Krikkand

Toppand

Ærfugl

Praktærfugl

Svartand

Sjøorre

Havelle

Kvinand

Laksand

Siland

Havørn

Kongeørn

Musvåk

Fjellvåk

Myrhauk

Sivhauk

Spurvehauk

Hønsehauk

Tårnfalk

Vandrefalk

Dvergfalk

Jaktfalk

Lirype

Vannrikse

Tjeld

Sandlo

Tundralo

Heilo

Vipe

Polarsnipe

Sandløper

Fjæreplytt

Steinvender

Myrsnipe

Dvergsnipe

Grønnstilk

Strandsnipe

Rødstilk

Gluttsnipe

Lappspove

Storspove

Småspove

Rugde

Dobbeltbekkasin

EnkeltbekkasinKvartbekkasin

Brushane

Polarsvømmesnipe

Storjo

Polarjo

Tyvjo

Fjelljo

Hettemåke

Fiskemåke

Gråmåke

Sildemåke

Svartbak

Krykkje

Sabinemåke

Polarmåke

Grønlandsmåke

Makrellterne

Rødnebbterne

Alkekonge

Lunde

Teist

Lomvi

Alke

Bydue

Ringdue

Tyrkerdue

Turteldue

Gjøk

Hubro

Jordugle

Perleugle

Tårnseiler

Bieter

Hærfugl

Vendehals

Gråspett

Flaggspett

Sanglerke

Dverglerke

Sandsvale

Låvesvale

Taksvale

Tartarpiplerke

Skjærpiplerke

Heipiplerke

Trepiplerke

Sibirpiplerke

Lappiplerke

Tundrapiplerke

Linerle

Sitronerle

Gulerle

Vintererle

Gjerdesmett

Fossekall

Sidensvans

Jernspurv

Rødstrupe

Nattergal

Blåstrupe

Blåstjert

Rødstjert

Svartrødstjert

Steinskvett

Buskskvett

Asiasvartstrupe

Måltrost

Rødvingetrost

Duetrost

Gråtrost
Svarttrost

Ringtrost

Gulltrost

Hauksanger

Hagesanger

Munk

Mestersanger (tidligere sultansanger)

Rødstrupesanger

Møller

Tornsanger

Sivsanger

Gresshoppesanger

Rørsanger

Myrsanger

Gulsanger

Løvsanger

Eikesanger

Bøksanger

Gransanger

Brunsanger

Østsanger

Gulbrynsanger

Blekbrynsanger

Fuglekongesanger

Fuglekonge

Gråfluesnapper

Dvergfluesnapper

Taigafluesnapper

Svarthvitfluesnapper

Kjøttmeis

Svartmeis

Blåmeis

Stjertmeis

Trekryper

Rødhodevarsler

Skjære

Kråke

Ravn

Stær

Rosenstær

Pirol

Gråspurv

Pilfink

Bokfink

Bjørkefink

Tornirisk

Bergirisk

Gråsisik

Brunsisik

Polarsisik

Stillits

Grønnfink

Grønnsisik

Dompap

Kjernebiter

Grankorsnebb

Furukorsnebb

Båndkorsnebb

Rosenfink

Hortulan

Sivspurv

Dvergspurv

Snøspurv

Lappspurv

Vierspurv

Gulspurv206  arterUbestemte arter:

Svarthode-/Brunhodespurv

Tartar-/Ramasanger

Østlig Gulerle

Insekter


Sommerfugler

Stor kålsommerfugl

Rapssommerfugl

Ildgullvinge

Neslesommerfugl

Admiral

Tistelsommerfugl

Rustvingespinner

Brun bjørnespinner

Gammafly

Brunt stengelfly

Tempelfly

Hagebåndfly

Rødt hagefly

Chifly

Lys irrmåler

Marmorflatvikler


Humler

Lynghumle

Trehumle

Kilejordhumle

Kragejordhumle

Lys jordhumle

Mørk jordhumle

Åkerhumle

Kysthumle


Blomsterfluer

Svartskjeggdroneflue

Håret hageblomsterflue

Myrtigerflue


Øyenstikkere

Starrlibelle