NO


Sula – fugleparadiset i Trøndelag


Sula er et øysamfunn i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, i hovedsak beliggende på øya Store Sula, vel 15 kilometer nordvest for øya Frøya.


Sula var tidligere et viktig fiskevær. I 1960 bodde det nesten 500 mennesker på Sula, men øysamfunnet har de siste 30 årene opplevd sterk fraflytting. I dag har øya om lag 40 fastboende, men har en betydelig folkevekst i sommerhalvåret.


1. mai 2006 ble det åpnet fergeforbindelse fra Dyrøya på Fast-Frøya til Mausund, Bogøyvær og Sula.

Med sin beliggenhet vest i Trøndelag og langt ut mot storhavet framstår Sula som et eldorado for fuglekikkere – spesielt i forbindelse med fugletrekket vår og høst.


I tillegg til å ha gode bestander av de vanlige kystfuglene, er Sula blitt særlig kjent for alle sjeldenhetene som dukker opp på øya.


Sula har tre førstefunn av fugl for Norge – alle på høsten: Mestersanger i 2004, taigasvartstrupe i 2015 og taigafluesnapper i 2019.


Listen over andre sjeldenheter som er observert på Sula er lang: Gulnebblire, sabinemåke, bieter, hærfugl, dverglerke, tartarpiplerke, sibirpiplerke, tundrapiplerke, sitronerle, sørnattergal, blåstjert, svartrødstjert, taigasvartstrupe, gulltrost, hauksanger, rødsmekkesanger, gresshoppesanger, rørsanger, eikesanger, brunsanger, østsanger, einersanger, blekbrynsanger, fuglekongesanger, dvergfluesnapper, rødhodevarsler, rosenstær, pirol, hortulan, dvergspurv og vierspurv.


Hvis du har lyst til å besøke Sula og du kjører bil - så kjører du til Dyrøya og deretter tar du ferga Dyrøya - Lomsøya


Det er også mulig å reise til Sula med offentlig korresonderende transport fra Trondheim: Du tar hurtigbåten fra Trondheim til Sandstad, deretter buss fra Sandstad til Dyrøya, og så ferga videre ut til Sula. For ruter sjekk ATB.no.

Mailadresse: Sulafugl@gmail.com